IT Blog
RSS icon Email icon
  • Big Bombs

    Posted on March 3rd, 2013 Krasi Nikolov No comments

    Задачата за третия етап от конкурса на PC Magazin и Telerik, беше много интересна. За първи път имаше доста програмиране в приложната част. Правилата на играта, която трябваше да се имплементира, са сравнително прости.
    Имаме поле 101х101, защитникът разполага със солни мини, които трябва да се охраняват. Самата защита се осъществява от оборудвани пилета. Нападателят разполага с две бойни единици: Голяма бомба, която има радиус от 0 до 19, и гуци с гърмелка, което има радиус 1.5. Read the rest of this entry »