IT Blog
RSS icon Email icon
 • Сортиране чрез сливане

  Posted on January 10th, 2013 Krasi Nikolov No comments

  Ще се постарая накратко и възможно най- просто да обясня, как може да се напише клас на c#, който сортира масив по рекурсивния метод.
  Първо накратко да обясня, какво представлява метода за сортиране чрез сливане. Взема се един масив с n елемента и се разделя на n отделни масива с по 1 елемент. След това на всяка стъпка, всеки масив се обединява със следващия и се сортира. Например ако имаме един масив с 8 елемента, той се дели на 8 масива с по един елемент. На първа стъпка, първият се сравнява със втория, третия с четвъртия… и така се получават 4 масива с по 2 подредени елемента. Същата операция се повтаря и с вече подредените масив, докато накрая не остане само един подреден масив.
  А сега да обясня, как аз решавам този проблем.
  Read the rest of this entry »